„Uniwersytet nie jest fabryką. Powinien kształcić obywateli w duchu dobra, prawdy i piękna” - commentaires