Ευρωπαϊκές προοπτικές στην COP26-επιτυχία ή αποτυχία ; - commentaires